PlayPark's icon

PlayPark

PlayPark's language
community
fps
fortnite
valorant
among
other

Välkommen till Playparks discord. Playpark bildades sommaren 2015. Föreningen är en svensk icke vinstdrivande organisation som riktar in sig på e-sport, framförallt spelet CS:GO. Vi driver publika spelservrar och organiserar turneringar. Playpark är anslutet till riksförbundet Sverok. VIKTIGT:

Special advertisement

MetaRescue's icon

MetaRescue

MetaRescue's language
community
other
art
furry

5555 Cutest Golden Retriever NFTs on the ETH blockchain. Our vision is to be the biggest NFT that supports animal rescue. Royalties - 50% goes to charity and 50% goes to random holder of our NFT selected on a monthly basis.